Chính sách bảo dưỡng:

Mục đích của công việc bảo dưỡng xe là giữ cho xe luôn trong điều kiện sử dụng tốt nhất và tránh được những “trục trặc trên đường”, cụ thể như sau:

  • Thay thế định kỳ những vật liệu và phụ tùng tiêu hao như dầu nhờn, lọc nhớt, lọc nhiên liệu, lọc gió… (Những loại thay thế này rất quan trọng nhằm giữ cho động cơ và những chi tiết quan trọng khác của xe luôn trong tình trạng tốt nhất)
  • Phát hiện hỏng hóc có thể xảy ra, từ đó có cách xử lý cần thiết, kịp thời để giảm thiểu chi phí sửa chữa thực tế.

Các loại bảo dưỡng: có hai loại hình bảo dưỡng như sau:

  • Bảo dưỡng miễn phí (ở 1.000km và 5.000km đầu tiên)
  • Bảo dưỡng định kỳ (cứ mỗi 5.000km sau lần bảo dưỡng miễn phí thứ hai)

* Vui lòng tham khảo lịch kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ trong Quyển sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng xe để thực hiện công việc bảo dưỡng xe một cách tốt nhất.